Felietony

Kiedy mija dzień

U schyłku dnia większość z nas jest zupełnie wykończona. Nasze ciała są zmęczone, poziom energii życiowej spada, a w głowie - pustka. Nie możemy wykrzesać z siebie żadnych twórczych pomysłów, genialnych rozwiązań czy choćby mądrych odpowiedzi. Nasze emocje są w strzępach, a zdolność komunikacji z otoczeniem zanika.

Czytaj dalej

Królestwo mego snu

...przystąpmy do Boga z. sercem prawym, z wiara pełną,, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele woda czysta. (Hbr 10, 22)

Czytaj dalej

Moc modlitwy

Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. (M t 14, 23)

Czytaj dalej

Dekalog Internauty

Dekalog internauty, który napisała rodzina Internautów (małżeństwo z dwojgiem dzieci: Urszula, Marek, Dominika i Piotr Augustyn) oraz ks. Józef Kloch, powstał na kanwie trzech dokumentów Stolicy Apostolskiej z 2002 r., w których został ukazany stosunek Kościoła do internetu: orędzia Jana Pawła II "Internet - nowe forum głoszenia Ewangelii" oraz dwóch obszernych i bardzo praktycznych opracowań Papieskiej Rady ds. Mediów "Kościół a internet" i "Etyka w internecie".

Czytaj dalej

Anegdoty Papieskie

Szklana klatka
Papież był bardzo niezadowolony z tego, że obwozi się go w szklanej klatce. Pomysłu tego broniła pewna Polka, mając możliwość rozmowy z Janem Pawłem II w Krakowie.

Czytaj dalej

Opowieści zapamiętane

Czy R. może podzielić się z nami swoimi wspomnieniami?.
Myślę, że tak, przecież on mieszka tu od urodzenie i choć los sprawił, że przebywa w innej okolicy tego dużego miasta sto-łecznego Warszawy, to zawsze był związany z Miedzeszynem. Nawet jak nie mieszkał tu, to tu pracował. Pochodzi z rodziny wielodzietnej, więc nie tylko on związany jest uczuciowo z tym terenem, lecz również jego siostry.

Czytaj dalej

Program Klubu Integracji

Klub Integracji to program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Celem  Klubu jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Klub działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, przezwyciężania problemów życiowych oraz w zakresie spędzania czasu wolnego.

Czytaj dalej

Pomóż sobie - wyjdź z domu

Nie trzeba być dotkniętym szczególnym nieszczęściem, żeby sobie nawzajem pomagać. Nieraz chcemy po prostu doświadczyć ciepła i wsparcia od innych osób, potrzebujemy siły, żeby wyjść z domu.

Czytaj dalej

Sprawozdanie

Powstanie Rad Osiedlowych było wynikiem rozbudzeniem samorządności lokalnej w latach osiemdziesiątych. Wówczas to Rady powstawały w miejsce Komitetów Osiedlowych i zaczęły decydować o sprawach ważnych dla społeczności lokalnych, czyli mieszkańców osiedli.

Czytaj dalej