• Start
  • Informacje
  • Wspólnoty

Grupy i wspólnoty parafialne

Grupa Biblijna

Spotkania prowadzi pani dr Monika Waluś raz w miesiącu (konkretne daty podawane są w Dobrych Radach) w domu parafialnym o godz. 19.00. Jak sama nazwa wskazuje spotkania ze Słowem Bożym służą poznawaniu i rozumieniu tego, co Pan Bóg zawarł na kartach Pisma Świętego.

Czytaj dalej

Szkoła Nowej Ewangelizacji SNE

Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) jest jednym z ruchów w Kościele katolickim, którego celem jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.

Czytaj dalej

Lektorzy

Ceremoniarze, lektorzy i starsi ministranci, zrzeszający około 25 osób, którzy posługują w czasie Mszy i nabożeństw. Zbiórki odbywają się w piątki o godz. 19.00, prowadzi je Ks. Arkadiusz Lao (wikariusz).

Ministranci

Ministranci młodsi i kandydaci, zrzeszający około 20 chłopców, którzy posługują w czasie Mszy i nabożeństw. Zbiórki kandydatów na ministrantów odbywają się w niedzielę o godz. 11.00, prowadzi je ceremoniarz Jakub Tomaszewski.

Czytaj dalej

Bielanki

Bielanki, zrzeszające około 20 dziewczynek, które posługują w czasie procesji eucharystycznych. Spotkania odbywają się nieregularnie, według potrzeb. Grupą opiekują się Marta Tomaszewska, Magdalena Mitrzak i Dorota Goljasz.

Duszpasterska Rada Parafialna

rozpoczęła swoją działalność z dniem wizytacji biskupiej biskupa Marka Solarczyka - 11 listopada 2012 roku. W jej skład weszły osoby z urzędu i z wyboru wiernych, zgodnie ze statutem, zatwierdzonym przez Biskupa Diecezji.

Czytaj dalej

Chór Parafialny

Chór parafialny, zrzeszający około 25 kobiet i mężczyzn, którzy posługują w czasie różnych uroczystości kościelno-patriotycznych. Próby śpiewu odbywają się według potrzeb. Grupę prowadzi organista Marcin Wojsz i Magdalena Laskowska.

Schola dziecięca

Schola dziecięca, zrzeszająca około 20 dziewczynek, które posługują w niedzielę, na Mszy św. dla dzieci o godz. 11.30. Próby śpiewu odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.00. Grupę prowadzi Adam Pietrzak.

Wspólnota Młodzieżowa – tzw. Oaza

Przy parafii powstała Wspólnota Młodzieżowa Ruchu Światło-Życie, czyli tzw. Oaza. Istnieje ona od 2014 r. i gromadzi około 10 osób (głównie młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym). Opiekunem duchowym jest Ks. Arkadiusz Lao (wikariusz).

Czytaj dalej

Kościół Domowy

Na terenie Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie funkcjonują dwa kręgi Kościoła Domowego, czyli gałęzi małżeńskiej Ruchu Światło-Życie. Łącznie w tych dwóch kręgach formuje się 10 małżeństw. Opiekunem duchowym kręgów jest Ks. Arkadiusz Lao (wikariusz).

Czytaj dalej

Parafialny Zespół CARITAS

Istnieje od lutego 2010 roku, posiada Statut podpisany przez dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Dariusza Marczaka i Proboszcza Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie Miedzeszynie ks. Witolda Gajdę.

Czytaj dalej

Koła Żywego Różańca

Matka Boża w Gietrzwałdzie, naszym narodowym polskim sanktuarium w 1877 roku mówiła: „Chcę, abyście odmawiali codziennie Różaniec”.

Czytaj dalej

Legion Maryi

Prezydium nasze powstało w 1997r. Zebrania odbywają się raz w tygodniu, w salce domu parafialnego. Kierownikiem duchowym jest ks. Witold Gajda. Mamy 14 członków aktywnych. Członków pomocniczych jest ok. 40. Większość stanowią pensjonariusze Domu Opieki w Radości.

Czytaj dalej

Młodzieżowa schola parafialna

Schola, młodzieżowa, zrzeszająca 8 dziewczyn, które posługują w niedzielę, na Mszy św. o godz. 18.00. Próby śpiewu odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.15. Grupę prowadzi organista Marcin Wojsz.

 

Czciciele Szkaplerza

Szkaplerz Karmelitański
Sługa Boży Jan Paweł II - " Niech wszyscy noszący Szkaplerz Święty, który jest jak gdyby pamiątką otrzymaną od Matki Bożej widzą w nim oznakę poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi"
W naszym kościele Msza św. w intencji czcicieli Szkaplerza Świętego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 1800.

Czytaj dalej

Legion Maryi

Legion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889-1980). Legion ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa, Legion ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję.

Czytaj dalej

Schola dziecięca

Kto śpiewa w kościele, modli się podwójnie.

Niedziela, msza święta, godzina 11:30. Rozbrzmiewa dźwięk gitary i głośny, radosny śpiew. To schola dziecięca. Na pewno znacie nas właśnie ze mszy, ale mało kto wie, co dzieje się w naszym zespole poza niedzielnym śpiewaniem.

Czytaj dalej

Żywy Różaniec

Różaniec jest to modlitwa niezwykle skuteczna – zwycięża moce ciemności, dźwiga grzeszników, umacnia chorych, podnosi upadających na duchu, daje siłę w chwilach trudnych doświadczeń, broni od nieprzyjaciół. Różaniec towarzyszy naszemu codziennemu życiu. Z całą żarliwością do modlitwy różańcowej wzywał nas Ojciec Święty Jan Paweł II.

Czytaj dalej