• Start
  • Artykuły
  • Aktualności

Aktualności

Biblia Księgą Wiary

ZAPRASZAMY NA CYKL WYKŁADÓW BIBLIJNYCH

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa (św. Hieronim)

Czytaj dalej

Spotkanie Rady Parafialnej

JEZUS JEST PANEM! 14 lutego 2013 r., w święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy odbyło się spotkanie Rady Parafialnej.  Wśród spraw poruszanych w trakcie spotkania były takie kwestie:

Czytaj dalej

Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post

Drodzy Bracia i Siostry!

Obchody Wielkiego Postu w kontekście Roku Wiary stanowią dla nas cenną sposobność do medytowania nad relacją między wiarą a miłością - między wiarą w Boga, w Boga Jezusa Chrystusa, i miłością, która jest owocem działania Ducha Świętego i prowadzi nas drogą poświęcenia się Bogu i innym ludziom.

Czytaj dalej

List apostolski Benedykta XVI "Porta Fidei" ogłaszający rok wiary

Benedykt XVI zapowiedział 16 października, że 11 października 2012 rozpocznie się w całym Kościele katolickim Rok Wiary. Będzie on związany z 50. rocznicą otwarcia II Soboru Watykańskiego i zakończy się 24 listopada 2013, w uroczystość Chrystusa Króla. W kazaniu podczas Mszy św. w bazylice św. Piotra na zakończenie międzynarodowego spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę Krzewienia Nowej Ewangelizacji Ojciec Święty podkreślił również konieczność kompleksowego spojrzenia na świat, jak to ujmowały dokumenty soborowe.

Czytaj dalej

Parafialna Rada Duszpasterska

„Parafialna Rada Duszpasterska jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła,

Czytaj dalej