Sprawozdanie z życia parafii 2007-2012

Sprawozdanie i słowo powitalne ks. Bp Marka Solarczyka w dniu 11 listopada 2012r.
Ekscelencjo, dostojny Księże Biskupie, rozpoczął się 14 miesiąc od kiedy z woli papieża Benedykta XVI zostałeś powołany w dniu 8 października 2011 na urząd biskupa. Sakrę biskupią przyjąłeś 19 listopada 2011, a więc rok temu. Witamy Ciebie w progach tej świątyni i naszej wspólnoty parafialnej Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie.
Witamy Cię w dniu 94. Rocznicy odzyskania niepodległości przez umiłowaną Ojczyznę i pragniemy z Tobą modlić we wszystkich sprawach narodu i Kościoła oraz prosimy, aby Jezus Chrystus, któremu służysz jako następca Apostołów uświęcił ten dzień i całą wspólnotę, każdego z nas, z racji wizytacji biskupiej, przepisanej przez prawo kościelne co 5 lat.
Parafia liczy ok. 4000 tyś. wiernych. Skupia wiernych wszystkich stanów, w większości są na nabożeństwach ludzie starsi aczkolwiek obserwuje się tendencję wzrostu liczby dzieci i młodzieży. Z wizytą duszpasterską przyjmuje kapłana ok.70%. Frekwencja na Mszach św. niedzielnych wynosi ok. 28 %. W parafii są rodziny Świadków Jehowy, nieliczni prawosławni, protestanci, muzułmanie i żydzi. Obecni w kościele są zaangażowani, integrują się we wspólnotach, współpracują między sobą, z Ks. Proboszczem i Ks. Wikariuszem. Wielu z nich chętnie włącza się w różne akcje duszpasterskie, uczestniczy w ruchach, wspólnotach, przygotowaniach do obchodów świąt w kościele i poza nim ( np. procesji Bożego Ciała) czy też jak ostatnio w organizacji rekolekcji z O. Jamesem Manjackalem. Wielu wierzących, zwłaszcza tych, którzy opuszczają nasze niedzielne spotkania jest dla nas wyzwaniem. Brak wiary, troskę o byt materialny podają jako usprawiedliwienie swojej nieobecności w liturgii i życiu kościoła. Ofiarność wiernych podczas niedzielnej Eucharystii jest niemała, ale wyraźnie zatroskanych o budowę i wspierających ją, jest 10% rodzin parafii. Zagrożenia duchowe, jak w całej Ojczyźnie, płyną z procesu postępującej laicyzacji, ataków na rodzinę, małżeństwo, zbyt słabego zaangażowania rodziców w chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, transformacji społecznej. W ostatnich latach dostrzega się jednak wzrost świadomości eucharystycznej, liczby uczestników Mszy Św. w dzień powszedni, liczby członków wspólnot.
Na terenie parafii istnieją 4 placówki oświatowe- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy-gimnazjum, Prywatna Szkoła Podstawowa 105i Gimnazjum, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 216, XXV LO i. Józefa Wybickiego. Katecheci, a są nimi ks. Wikariusz i 4 katechetki  współpracują z nauczycielami i wychowawcami działając w zespołach wychowawczych.
Legion Maryi , Koła Żywego Różańca , Parafialny Zespół Caritas, Lektorzy i ministranci, Chór , Schola Młodzieżowa , Schola dziecięca, Grupa dziewcząt szensztackich , Kościół Domowy - to w sumie ponad 370 osób.
 
 W naszej świątyni nieustannie trwają prace budowlane i wykończeniowe. Na przestrzeni ostatnich lat możemy pochwalić się naszymi osiągnięciami, do których należą: zostało całkowicie przebudowane prezbiterium kościoła, wykonano ścianę frontowej oraz łuku w prezbiterium i przymocowano do niego płyty rzeźbione, takie jak w podstopniach, , zostało wykonane ogrzewanie podłogowe i położona nowa granitowa posadzka, przy ołtarzu z białego macedońskiego marmuru. Kościół został wewnątrz otynkowany, a na zewnątrz zostało wykonane nowe pokrycie dachowe, czyli położona blacha.  W prezbiterium kościoła również został umieszczony 4-metrowej wysokości krzyż ze sztucznego białego kamienia, zamontowane nowe tabernakulum i nowe meble ( miejsce przewodniczenia, miejsca dla celebransów i ławki dla ministrantów). Na chórze stoją organy elektroniczne, zakupione dwa lata temu, jest zamontowane również nowe oświetlenie, nowe nagłośnienie. W 2007r. został zamontowany system alarmowy dla kościoła i domu parafialnego wraz z kamerami nagrywającymi przebieg zdarzeń. Kościół jest zabezpieczony, zamykany, jest utrzymywany porządek- 2 razy w tygodniu jest sprzątany. W kościele są w 18 miejscach rozmieszczone gaśnice proszkowe. Wykonano dwóch pomieszczeń: sali błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, w pobliżu zakrystii oraz tzw. " sali kominkowej" -, wykonanie dwóch toalet na poszczególnych poziomach kościoła .
W 2007 roku dokonano prawie 100 nasadzeń platanów i jarząbków oraz na terenie przykościelnym dęby i lipy. Rok później został też postawiony pojazd dla niepełnosprawnych, którzy służy nie tylko im ale również osobom w podeszłym wieku oraz matkom z dziećmi w wózkach
Przed nami nowe perspektywy, nowe plany, a wśród nich wykonanie tynków zewnętrznych kościoła i dalsze upiększanie kościoła wewnątrz,
W obliczu licznych zagrożeń, o których wspomniałem wcześniej nie pozostajemy obojętni, podejmujemy systematyczną pracę w duchu nowej ewangelizacji, aby Chrystus był Panem i Zbawicielem każdego człowieka,
Ciebie dziś prosimy o modlitwę, Słowo Pasterskie i błogosławieństwo Boże.