Akt zawierzenia Parafii - Maryi, Matce Dobrej Rady

AKT ZAWIERZENIA MARYI – GIETRZWAŁD 15 CZERWCA 2013r.
Bądź pozdrowiona Matko Najświętsza,

Królowo Ziemi Warmińskiej. Tyś wybrała Gietrzwałd jako szczególne źródło Twoich łask. W Roku Wiary przyjechaliśmy tutaj do miejsca szczególnego i świętego zarazem jako Wspólnota Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie, wierni wraz z duszpasterzami, bo chcemy Tobie Maryjo, Pani Gietrzwałdzka i nasza Matko Dobrej Rady na nowo zawierzyć i oddać nasze życie, nasze sprawy i nas samych.
W tym wyjątkowym czasie, kiedy skarbnica łask, jaką Chrystus Zmartwychwstały powierzył swojemu Kościołowi, otwiera się dla wierzących jeszcze szerzej, by obficie spłynęły na ludzi zdroje Bożego miłosierdzia, my tu zgromadzeni pragniemy mieć udział w duchowych dobrach Roku Wiary i ubogacić się jak najobfitszymi łaskami.
Dziś każdy z nas mówi: O Maryjo, któraś po Zwiastowaniu Aniel­skim nawiedziła św. Elżbietę, proszę Cię, nawiedź dzisiaj moją duszę i moje serce, abym wsparty Twoją łaską mógł uświęcić swoje życie, żyjąc tylko dla Ciebie i dla Twego Boskiego Syna, a mojego Zba­wiciela.
Bądź pochwalona, łaski pełna Królowo nieba i ziemi. Stajemy przed Tobą z naszymi kłopota­mi i zmartwieniami. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy słabi. Nasze słabości i zanie­dbania, upadki i niewierności względem Cie­bie, a nade wszystko nasze grzechy, nie po­zwalają nam nawet podnieść oczu ku Tobie.
Do kogóż jednak pójdziemy, jeśli nie do Ciebie, naszej Matki? Ty nas najlepiej rozumiesz, wysłuchasz i dopomożesz. Ty przecież nieu­stannie wstawiasz się za nami u Twego Syna, wypraszasz nam Jego przebaczenie i potrzeb­ne dary.
A zatem, do Ciebie, o Pani Gietrzwałdzka, uciekamy się w naszych trudnościach i niepokojach, prosząc pokor­nie, abyś raczyła wstawić się za nami u Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Uproś nam łaskę wytrwania w wierności Chrystusowi i naszym postanowieniom, które nosimy w sercu i które może dziś przed Tobą wypowiadamy.
Rozpamiętując Twoje pielgrzymowanie do Twej krewnej Elżbiety, której przy­niosłaś pocieszenie i błogosławieństwo dla jej domu, zechciej o Pani Gietrzwałdzka porów­nać owe trudy ze zmaganiem naszych dusz. Proszę Cię w imieniu wszystkich tu obecnych, nie zważaj na grzechy nasze, ale spójrz na serca, które pragną się oddać Tobie. Przybądź do nas z Twoim ukojeniem i z Twoją pociechą.
Bądź pozdrowiona, Matko Nasza Najmilsza, wywyższona tutaj na ziemi przez tak licz­nych Twoich czcicieli. Razem z Ojcem Świętym Franciszkiem, Episkopatem Polski a szczególnie naszymi Pasterzami Diecezji Warszawsko-Praskiej- abp Henrykiem Hoserem SAC i bp Markiem Solarczykiem upraszamy Twoją pomoc i opiekę dla wszystkich sług ołtarza i sakramentów świętych a także tych, którzy oddali się na wyłączną służbę Jezusowi Chrystusowi , pociągającemu nas ku sobie więzami miłości. Oddajemy dziś Tobie, Maryjo, Wychowawczyni powołań kapłańskich i Mistrzyni życia duchowego, i Strażniczko czystości tu, w Sanktuarium w Gietrzwałdzie powołanie każdego młodego człowieka i ufamy, że nie braknie nowych licznych, świętych powołań do stanu kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.
Tobie tylko Matko najmiłosierniejsza, Two­jemu orędownictwu i przemożnej opiece za­wdzięczamy, że żyjemy i że Bóg użycza nam łask i czasu do przemiany i świętości. Nie opuszczaj nas więc, o Matko, i nie pozba­wiaj Twojej miłościwej opieki.
Zawierzamy Ci naszą Ojczyznę, wszystkich rządzących i sprawujących władzę, by pamiętali o odpowiedzialności przed Bogiem i historią za decyzje dziś podejmowane. Myślimy i modlimy się za tych, którzy znajdują się w obliczu bezrobocia, utraty środków do życia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. W naszych modlitwach przynosimy dziś wszystkich chorych, z naszych rodzin, przebywających w szpitalach, domach opieki, nieuleczalnie chorych, samotnych, skrzywdzonych, niezaradnych. Powierzamy Ci nasze rodziny i młode małżeństwa, nauczycieli, wychowawców i katechetów, młodzież i dzieci. Naucz nas być obecnymi w Kościele, który jest naszym domem, i w życiu społecznym. Wiemy, że to nasze „dzisiaj” to czas trudny, że przed nami i wokół nas wiele niebezpieczeństw, zagrożeń, propagowania ateizmu, świeckości, życia bez Boga i jakichkolwiek zasad, że diabeł nie zgadza się na Kościół-Wspólnotę zjednoczonych z Bogiem, zasłuchanych w Jego Słowo i karmiących się Najświętszym Ciałem, że tak liczne ataki – zamachy na ludzkie życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci, różne manipulacje przy ”in vitro”, niezwykle szkodliwa i niszcząca ideologia gender, rozbijająca rodzinę i człowieka, tyle różnych form- prześladowania Kościoła, wewnątrz i zewnątrz, jego nauczania, jego wiernych.
Modlimy się: Jezu ufam Tobie! Do Ciebie należy czas i wieczność! W Tobie pokładamy nadzieję i wiemy, że nie będziemy zawiedzeni! Ty, Maryjo, Królowo Polski i Pani naszych losów wstaw się za nami u Syna Swego i złóż w Jego sercu naszą ufność i zawierzenie przyszłości!
Bądź pozdrowiona Królowo dusz w czyśćcu cierpiących. Twojemu Orędownictwu polecamy wszystkich wiernych zmarłych, krewnych, bliźnich i znajomych, których wymie­niamy w codziennych modlitwach, tych wszystkich, którzy w czyśćcu spłaca­ją dług Boskiej Sprawiedliwości. Matko Najświętsza, przygarnij je do Swo­jego litościwego Serca i wprowadź je do świa­tłości wiekuistej.
Pragniemy dziś z całej duszy i gorącości serca przyzywać Twojej matczynej czułości i troski. Okaż, że jesteś Matką! Na nowo, jeszcze raz, jakby wbrew naszym często oziębłym i zniszczonym przez grzech sercom, naszym wyblakłym i przesiąkniętych doczesnym zatroskaniem umysłom. Okaż, że jesteś Matką!
Pamiętamy i zachowujemy dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bł. Jana Pawła II, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego i tylu świadków twojej miłości.
Wyproś Cudowna Pani Gietrzwałdzka odwagę świadczenia o Ewangelii wszędzie, nie tylko słowami, ale i postępowaniem. Chcemy razem z innymi budować lepszy świat, wyglądając jutrzenki przyszłego Królestwa.
Ten czas, dany nam przez Opatrzność przypomina, że brama Wiary jest otwarta dla wszystkich, że i my mamy przekraczać jej podwoje i z tą żywą wiarą iść przez życie. W tym duchu tu przyjechaliśmy i składamy na Twoje ręce Pani Gietrzwałdzka, zatroskana o Polskę i każdego człowieka, o zbawienie wszystkich, za których oddał na krzyżu Zycie Jezus Chrystus, ten AKT NASZEGO ZAWIERZENIA, NASZEJ WIARY I MIŁOŚCI, NAS SAMYCH.
Ks.Witold GAJDA, proboszcz, Ks.DariuszROSŁON, wikariusz, ks.Marcin MACKIEWICZ – Parafia Matki Bożej Dobrej Rady Warszawa-Miedzeszyn, 18 czerwca 2013r.