Liturgiczna Służba Ołtarza A.D. 2010

Po procesji Bożego Ciała Ksiądz Proboszcz i Ksiądz Darek dokonali uroczystego podsumowania pracy Liturgicznej Służby Ołtarza w roku duszpasterskim 2009/2010.

W naszej parafii w posługę liturgiczną zaangażowanych jest ok. 90 osób. W ścisłym znaczeniu Liturgiczną Służbę Ołtarza stanowią lektorzy i ministranci, którzy bezpośrednio posługują przy świętych obrzędach liturgicznych. Niemniej bardzo istotny wkład w kształt i piękno liturgii mają również pozostałe grupy wspomagające. Na początku ksiądz Proboszcz podziękował najmłodszej grupie, która powstała w tym roku w Wielkim Poście  tj. chórowi parafialnemu i odpowiedzialnej za chór – Magdzie Laskowskiej. Nagrody otrzymały również bielanki (odpowiedzialna – Justyna Wodzińska), schola dziecięca (opiekun – Adam Pietrzak) i schola młodzieżowa (opiekun – Tadeusz Leszek). Następnie ksiądz Darek dokonał podsumowania posługi ministrantów i lektorów. Na jesieni nasza wspólnota parafialna wzbogaciła się o 7 nowych lektorów, natomiast w maju do ministrantury zgłosiło się 5 kandydatów.

Panu Bogu niech będą dzięki! Najgorliwszymi ministrantami w mijającym roku duszpasterskim byli: Marcin Wodziński (1 m-ce), Daniel Wawer (2 m-ce) i Kacper Pietrzak (3 m-ce). Ksiądz Proboszcz wszystkich chłopców (w zależności od wieku i gorliwości) awansował na odpowiednie stopnie ministranckie. Jednocześnie ogłosił, że nowym prezesem ministrantów i lektorów będzie Mietek Bryk, natomiast opiekunem tej grupy będzie Bartek Wesołowski. Na zakończenie wszyscy udali się na plac kościelny, gdzie czekały na wszystkich pyszne lody.