Grupy i wspólnoty parafialne

Ministranci

Ministranci młodsi i kandydaci, zrzeszający około 20 chłopców, którzy posługują w czasie Mszy i nabożeństw. Zbiórki kandydatów na ministrantów odbywają się w niedzielę o godz. 11.00, prowadzi je ceremoniarz Jakub Tomaszewski.

Zbiórki dla młodszych ministrantów (szkoła podstawowa) odbywają się w środy o godz. 16.30, prowadzi je Ks. Arkadiusz Lao (wikariusz).