Prawa Autorskie

Copyright © 2008 Parafia Warszawa - Miedzeszyn.

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis Parafia Warszawa - Miedzeszyn są własnością Parafii Warszawa - Miedzeszyn o ile nie zostały oznaczone inaczej.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ".

Zawartość ww. stron, oraz innych publikacji autorstwa Parafii Warszawa - Miedzeszyn podlega prawom autorskim Parafii Warszawa - Miedzeszyn.

Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów. Parafia Warszawa - Miedzeszyn zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych przez Parafię Warszawa - Miedzeszyn na tej stronie tylko w celach prywatnych.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Parafią Warszawa - Miedzeszyn.

Parafia Warszawa - Miedzeszyn zezwala na rozpowszechnianie zawartości tylko tych stron, które zawierają odpowiednie zezwolenie w ich treści pod warunkiem, że kopiujący będzie przestrzegał zaleceń podanych razem z zezwoleniem.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez Parafię Warszawa - Miedzeszyn w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.