Grupy i wspólnoty parafialne

Parafialny Zespół CARITAS

Istnieje od lutego 2010 roku, posiada Statut podpisany przez dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Dariusza Marczaka i Proboszcza Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie Miedzeszynie ks. Witolda Gajdę.

 

Dnia 5 grudnia 2010 roku otrzymaliśmy patrona – Św. Wincentego a Paulo, Apostoła Bożego Miłosierdzia.

Zespół tworzą wolontariusze, czyli wierni Parafii, którzy odkryli powołanie służby wobec najbardziej potrzebujących pomocy. Od początku przystąpiliśmy do programu żywnościowego PEAD, polegającego na dystrybucji żywności ze środków unijnych dla podopiecznych spełniających kryteria wymagane do otrzymania tego rodzaju pomocy. Podstawową jednak formą pracy są środki pozyskiwane z datków wiernych Parafii i zamieniane na żywność, którą Zespół co miesiąc, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, wydaje dla blisko 170 podopiecznych naszego Caritas. Przeprowadzamy dodatkowo zbiórki żywności na paczki świąteczne w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Dzięki działalności Caritas dzieci są wyposażane w niezbędne pomoce szkolne, z przeprowadzanych akcji wspomagaliśmy także powodzian niezbędnymi produktami żywnościowymi, chemicznymi, odzieżą i pościelą w kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podczas comiesięcznego wydawania żywności, osoby potrzebujące mają możliwość spożycia gorącego posiłku. Przyjmujemy także i wydajemy odzież i inne rzeczy; niektórym osobom żywność jest dowożona. Nad formacją duchową czuwa ks. Witold Gajda, który z nami się spotyka, podnosi na duchu, udziela rad i zachęca do gorliwego służenia bliźnim. Nie zapominamy o potrzebach duchowych prowadząc rozmowy, odmawiając modlitwy, udzielając duchowego wsparcia, zachęcając do praktykowania wiary i życia sakramentalnego siebie nawzajem i podopiecznych. Włączamy się aktywnie w życie Parafii, różne nabożeństwa, uroczystości. Bierzemy udział w różnych spotkaniach na zewnątrz, czyli w Diecezji, w kursach np. na wychowawców kolonijnych, w Festynie z okazji Dnia Dziecka w Parku Skaryszewskim; w ostatnim zaś roku organizowaliśmy własne obchody tego Dnia. Naszym opiekunem jest proboszcz Parafii – ks. Witold Gajda, ale całość pracy, organizacji i ogromnego zaangażowania podejmuje na co dzień Ewa Rybakowska, która jest „duszą” tego Zespołu.