Grupy i wspólnoty parafialne

Szkoła Nowej Ewangelizacji SNE

Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) jest jednym z ruchów w Kościele katolickim, którego celem jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.

Powstała głównie jako odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji, wyrażonego przede wszystkim w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej „Christifideles Laici”.

W parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie istnieje wspólnota SNE, do której należy około 15 osób. Opiekunem duchowym jest Ks. Arkadiusz Lao (wikariusz), a odpowiedzialną świecką Renata Gałązka (tzw. lider). Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00, a potem odbywa się spotkanie w domu parafialnym. Jego struktura wygląda następująco: modlitwa (różne formy: spontaniczna, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, słowem Bożym, adoracja Najśw. Sakramentu i wiele innych), część formacyjna (na bazie materiałów opracowanych przez SNE w Otwocku lub wedle potrzeby tematy bieżące), dzielenie się życiem, ogłoszenia. Ponadto każdy członek wspólnoty pracuje indywidualnie w domu z dzienniczkiem „przemadlając” i przyswajając różne treści. Spotkania często są ubogacane innymi formami jak film, praca na rzecz parafii (również fizyczna), pomoc ubogim i inne. Wspólnota włącza się w prowadzenie różnych nabożeństw parafialnych (np. Różaniec, Droga Krzyżowa itp.). Pomaga w prowadzeniu rekolekcji np. z kandydatami do bierzmowania, czy rekolekcji charyzmatycznych z o. Jamesem Manjackalem. Członkowie wspólnoty uczestniczą też, jako dopełnienie swej formacji, w różnych kursach i rekolekcjach prowadzonych przez SNE w Otwocku.