Moc modlitwy

Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. (M t 14, 23)

Małe dzieci często uczone są odmawiania wieczornych modlitw w rodzaju: "Aniele Boży Stróżu mój...".
Chociaż uczenie pacierza jest rzeczą dobrą, to jednak wpojona przy tej okazji rutyna może prowadzić do pomniejszania wartości tego cennego i ważnego czasu rozmowy z Panem Bogiem.
Wieczór to okres wyciszenia, dlatego może nam się wydawać, że naszym modlitwom brakuje mocy i żarliwości, która niewątpliwie cechowałaby je we wcześniejszej porze dnia. Jednakże zwracanie się do Boga w każdej chwili może mieć przemożny wpływ na ten świat. Na przykład angielska królowa Maria powiedziała, że bardziej lęka się modlitw Johna Knox'a, niż wszystkich sit zbrojnych Szkocji. Modły Johna Wesley'a przyniosły Anglii odnowę duchową, ochraniając ją przed horrorem Rewolucji Francuskiej. Odnowa ta rozprzestrzeniła się na kolonie amerykańskie - bo modlił się o to Jonatan Edwards.
Co jakiś czas zdarza się, że modlitwa kształtuje historię świata.
Pastor Billy Graham mówi: "Powiadam wam, historia mogłaby zostać skierowana na właściwe tory, gdyby ludzie upadli na kolana w modlitwie pełnej wiary... Dziś nauczyliśmy się ujarzmiać siłę atomu, lecz bardzo niewielu z nas nauczyło się, jak w pełni rozwinąć dar mocy modlitwy. Do tej pory nie pojęliśmy, że człowiek okazuje się większym mocarzem wówczas, gdy klęczy, niż wtedy, gdy staje za sterami najbardziej wymyślnej i nowoczesnej broni."
Ewangelista Mateusz poucza nas, że Jezus po dniu, który do granic możliwości wypełniony był głoszeniem, nauczaniem i uzdrawianiem tłumów, również potrzebował spotkania sam na sam z Ojcem (por. Mt 14, 23). Być może nasze modlitwy są nawet bardziej skuteczne, gdy zmęczeni rezygnujemy z "pobożnego" stylu i bezpośrednio, szczerze rozmawiamy z Bogiem, składając w Jego ręce nasze życie.
Dziś wieczorem porozmawiaj z Bogiem szczerze i otwarcie o swoich kłopotach i przedstaw Mu prośby. Potem poleć Mu swą troskę i śpij spokojnie wiedząc, że On uczyni wszystko, by ci pomóc.