"Odebrać dzieciom niewinność ?"

Zapraszamy na wykład poświęcony zagrożeniom, na jakie narażone jest współczesne pokolenie dzieci. Prelekcję wygłosi ks. Sławomir Kostrzewa - kapłan diecezjalny Diecezji Poznańskiej.
Zapraszamy przede wszystkim rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich, którzy aktywnie włączają się w proces wychowania młodego pokolenia.
Wykład odbędzie się w budynku kościoła 27 września (piątek) o godz. 19.00.

Współczesna kultura w dużej mierze oparta jest o postmodernizm (a także New Age i liberalizm) - ruch filozoficzno-kulturowo-religijno-społeczny, który zakwestionował tradycyjne wartości, takie jak dobro, prawda, piękno. Według postmodernistów nie ma obiektywnych kategorii, które opisywałyby czym jest dobro, prawda, czy piękno. Nie można zatem nikomu „z góry narzucać”, co jest dobre, piękne, a co szkodliwe i złe. Piękne i dobre jest tu wszystko, co wydaje się takim dla subiektywnego ego (choćby nawet inni zgodnie stwierdzali, że jest złe i szkodliwe!)" Takie myślenie przyniosło konkretne owoce w myśleniu wielu twórców kultury. Nastąpił masowy wylew brzydoty. Zakwestionowano tradycyjne modele wychowania. Teraz nie można narzucać dziecku żadnych kanonów dobra, prawdy i piękna. To dziecko ma decydować, co uznaje za dobre i pożyteczne dla niego! To prawo uznano za część praw człowieka. Rodzice, którzy ograniczają dzieciom to prawo, muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi (np. odebranie praw rodzicielskich).To prawo wykorzystali producenci zabawek. Wielu z nich współpracuje z sektami, masonerią, satanistami bądź stanowią ich część. Pragną wychować „nowe pokolenie”, konsumentów idealnych, wolnych od tradycyjnego myślenia i systemu wartości. W sposób szczególny zaatakowano chrześcijański system wartości oparty na miłości bliźniego i Dekalogu.

ks. Sławomir Kostrzewa