Media powinny być wolne, ale i odpowiedzialne

Media powinny być wolne, ale wolność ta musi być odpowiedzialna. Kościół ma prawo do obecności w sferze publicznej, także poprzez znaki i symbole religijne.

Przypominając, że obecny rok będzie przeżywany w duchu 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, Metropolita warszawski Kard. Kazimierz Nycz apelował do mediów o śmiałe otwieranie się na wymiar religijny i ich udział w nowej ewangelizacji, która, zdaniem kardynała, powinna być wspierana nie tylko przez media katolickie. Bez mediów  bowiem Kościół nie będzie mógł dotrzeć do ludzi, aby postawić im pytania o charakterze metafizycznym i religijnym ani odpowiedzieć na pytania, które oni stawiają - powiedział hierarcha.

Zwrócił uwagę, że obecnie podejmowane są próby redefinicji udziału Kościoła w życiu społecznym. Zaznaczył, że Kościół nie będzie reagował na zaczepki różnych środowisk, w tym niektórych polityków, które wypaczają obraz Kościoła i wzniecają nastroje antyklerykalne, lecz będzie spokojnie przekazywał prawdę o sobie.

Metropolita warszawski podkreślał, że Kościół ma prawo do obecności w sferze publicznej także poprzez znaki i symbole. Przywołał słowa wybitnego historyka prof. Jerzego Kłoczowskiego, który wskazywał niedawno, że Europa potrzebuje Chrystusa, jeśli ma pozostać Europą. - Kościół będzie bronił sacrum przed profanacją - podkreślił kard. Nycz. - Obecność Kościoła przez świętość chrześcijan jest obecnością, która podnosi profanum ku górze - powiedział hierarcha, dodając, że chodzi tu o obecność katolików w mediach.

- Nie można zostawić swojego katolicyzmu w domu - mówił do dziennikarzy. - Wasza obecność w mediach, zgodnie z dobrze formowanym sumieniem, ma przemieniać ten świat, do którego Bóg was posłał.

Kardynał wyznał, że dochodzą do niego sygnały, że niekiedy dziennikarze miotają się ze swoim sumieniem, próbując realizować materiały na zlecenie zwierzchnika, zgodnie z jego tezą. W tym kontekście zaapelował o obiektywizm dotyczący relacjonowania spraw polityki, gospodarki, ale również Kościoła.

 

 KAI
 IAR