Koncert - wykonawcy

Kwartet WALASEK oraz CHÓR ARCHIKATEDRY WARSZAWSKIEJ
Kwartet WALASEK
- jedyny ściśle rodzinny, profesjonalny kwartet smyczkowy na świecie. Występuje w składzie: ojciec - wiolonczelista Wojciech Walasek oraz jego dzieci - skrzypkowie Emilia i Wojciech i altowiolista Kamil. Głębokie tradycje muzykowania w rodzinie Walasków sięgają XVIII wieku. Ponad dwieście lat istniała kapela Walaska, działająca w Kazimierzu nad Wisłą i Janowcu - najpiękniejszych zakątkach Polski, a ostatnim prowadzącym ten zespół muzyczny był ojciec Wojciecha - Jakub. Te tradycje muzykowania w rodzinie Walasków są konsekwentnie kontynuowane. Senior Wojciech - profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, laureat wielu prestiżowych międzynarodowych konkursów kameralnych - wraz ze swoimi dziećmi tworzą światowej sławy zespół, który koncertował w USA, Azji i wielu krajach Europy. Nagrał cztery płyty CD z utworami kompozytorów polskich i zagranicznych (w tym kompozycje pisane specjalnie dla kwartetu WALASEK i jemu dedykowane). Zespół jest animatorem życia muzycznego prawobrzeżnej Warszawy. W swej rodzinnej parafii Miedzeszyn po raz dziesiąty organizuje Wielkanocny Festiwal Muzyki Kameralnej. A oto wyjątki z opinii o zespole: „Szlachetne brzmienie kwartetu WALASEK - to suma kunsztu i doświadczenia artystycznego seniora rodu Wojciecha Walaska z wysoka techniką, młodzieńczym temperamentem i żarliwością muzykowania córki Emilii oraz synów Wojciecha i Kamila.” ” (…)Możliwość utworzenia rodzinnego kwartetu smyczkowego na bardzo wysokim poziomie jawi się z pewnością jako unikatowe zjawisko w skali światowej.”
CHÓR ARCHIKATEDRY WARSZAWSKIEJ powstał w 1983 roku, pod patronatem Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. Podlega Arcybiskupowi Metropolicie Warszawskiemu. Założycielem i pierwszym dyrygentem Chóru w latach 1983-2004 był ks. prof. Andrzej Filaber. Od 2004 roku dyrygentem jest dr Dariusz Zimnicki. Głównym zadaniem zespołu jest zapewnienie oprawy muzycznej ważnym uroczystościom katedralnym i diecezjalnym. Chór prowadzi także aktywną działalność koncertową – śpiewał przed słuchaczami wielu miast Polski. Występował w 20 krajach europejskich oraz w USA i Kanadzie. Uczestniczył w licznych konkursach krajowych i festiwalach międzynarodowych. Chór został wyróżniony za całokształt swej działalności nagrodą Ministra Kultury i Sztuki (1993, 1998), dyplomem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (1993) oraz medalem Prymasa Polski "Zasłużonemu dla Kościoła i Narodu". W październiku br. otrzymał medal Gloriam Dei Cantare Federacji Caecilianum za całokształt pracy artystycznej. Zdobył także II nagrodę na IX Ogólnopolskim Konkursie Chórów Caecilianum 2009 w Warszawie. Chór wykonuje dzieła wielu twórców europejskich, jednak przede wszystkim promuje polską muzykę religijną. W swoim repertuarze posiada kompozycje wszystkich epok, często sięga po utwory zapomniane bądź rzadko wykonywane. Zespół dysponuje także dorobkiem fonograficznym, który obejmuje dziewięć płyt z literaturą religijną. Za nagrania polskich kolęd został nagrodzony w 2000 roku podwójną platynową płytą.
Dariusz Zimnicki - Dyrygent Chóru Archikatedry Warszawskiej od 2004 roku. W 2002 roku ukończył studia w specjalności Dyrygentura Chóralna na warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Ryszarda Zimaka. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające osiągnięcia w nauce. Laureat trzeciej nagrody oraz nagrody indywidualnej za pracę nad interpretacją utworu Karola Szymanowskiego na ogólnopolskim konkursie dyrygentów chóralnych w Poznaniu w roku 2002. W latach 2002 – 2004 jako dyrygent asystent był związany z Warszawską Operą Kameralną. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie jako wykładowca w Katedrze Dyrygentury Chóralnej oraz jako dyrygent-asystent chóru mieszanego UMFC. Jest doktorem sztuki. Od roku 2006 pełni także funkcję koordynatora