Radosnej Paschy

Niezwykła jest wymowa Świąt Paschalnych. Są one Tajemnicą, do której zbliżamy się i wobec której stajemy z zadumą, dzięki wierze. To wiara sprawia, że życie ma sens, że praca ma sens, że nauka ma sens, że cierpienie ma sens, że porażki i niepowodzenia nawet mają sens. „Bo z tej śmierci życie tryska”, „bo ta Krew z grzechu obmywa”. Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja! – chwalmy Pana! Oto Dzień Zmartwychwstania, Pascha zbawienia!
W blasku tej Tajemnicy widzimy lepiej swoją godność i rozpoznajemy swoje powołanie.
Z okazji tego Wielkiego i Niezwykłego Misterium, życzę wraz z ks. Darkiem i innymi posługującymi w naszym kościele kapłanami, wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Gościom, abyście przez udział w tych świętach odnieśli zwycięstwo nad grzechem, abyście to nowe – Boże życie, które przyniósł Jezus, rozwijali i aby radość, która jest darem Zmartwychwstałego, napełniała Was, którzy służycie Bogu.
Wdzięczny za życzenia, wspólnotę wiary i modlitwę, pozdrawiam z kapłańskim błogosławieństwem
Ks. Witold Gajda, proboszcz