Grupy i wspólnoty parafialne

Duszpasterska Rada Parafialna

rozpoczęła swoją działalność z dniem wizytacji biskupiej biskupa Marka Solarczyka - 11 listopada 2012 roku. W jej skład weszły osoby z urzędu i z wyboru wiernych, zgodnie ze statutem, zatwierdzonym przez Biskupa Diecezji.

 

Rada służy pomocą i radą proboszczowi i innym kapłanom w wypełnianiu zadań duszpasterskich, odczytując w świetle Bożej prawdy aktualne zagrożenia i różne znaki oraz sytuacje a także szukając jak najlepszych rozwiązań.

Spotkania odbywają się kilka razy w roku i są protokołowane.