Grupy i wspólnoty parafialne

Bielanki

Bielanki, zrzeszające około 20 dziewczynek, które posługują w czasie procesji eucharystycznych. Spotkania odbywają się nieregularnie, według potrzeb. Grupą opiekują się Marta Tomaszewska, Magdalena Mitrzak i Dorota Goljasz.