Grupy i wspólnoty parafialne

Legion Maryi

Prezydium nasze powstało w 1997r. Zebrania odbywają się raz w tygodniu, w salce domu parafialnego. Kierownikiem duchowym jest ks. Witold Gajda. Mamy 14 członków aktywnych. Członków pomocniczych jest ok. 40. Większość stanowią pensjonariusze Domu Opieki w Radości.

Pozostali to byli radiosłuchacze pierwszego Katolickiego Radia oraz parafianie. Prace apostolskie: ewangelizacja w rodzinach, wśród sąsiadów,   znajomych, w miejscach pracy, na ulicy , w przychodni, w szpitalu,   sklepie. Przeprowadziłyśmy wiele rozmów mających na celu przybliżenie naszym bliźnim Pana Boga, wyprostowanie błędnego myślenia, zachęcanie do odmawiania Różańca, do życia w/g Bożych przykazań. Jako środka ewangelizacji wykorzystujemy też prasę katolicką, czasopismo „Miłujcie się”, zachęcamy do oglądania TV Trwam słuchania Radia Maryja. Współorganizowałyśmy „ dożynki parafialne”: w tym zakresie wykonałyśmy dekorację w kościele oraz przygotowałyśmy bogaty stół biesiadny w ogrodzie przykościelnym, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy   Ciemnicę, pomagałyśmy przy zbiórce żywności, odzieży i zabawek dla potrzebujących przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, pomagałyśmy przy organizacji wigilii dla samotnych i potrzebujących, przygotowałyśmy jajka wielkanocne, którymi podzielili się wszyscy uczestnicy mszy św. Rezurekcyjnej, przygotowałyśmy kredę i kadzidło na święto Trzech Króli, przygotowałyśmy po raz piąty śniadanie dla wszystkich uczestników mszy św. Roratniej, wykonywaliśmy ok. 1000 palemek wielkanocnych i rozprowadzałyśmy je w   Niedzielę Palmową, dekoracje przy Ołtarzu i inne okolicznościowe, jak : Boże Ciało, Ciemnica, dożynki, stoły biesiadne, wiązanki oraz corocznie funduje kwiaty i wykonuje dekoracje przy Grobie Pańskim, Żłóbku, oraz przy Ołtarzu na święta   Wielkanocne. Dbamy o otoczenie i kaplicę Matki Bożej przy ul. Patriotów. Formacja duchowa legionistów: udział we wszystkich uroczystościach parafialnych, udział w comiesięcznych spotkaniach biblijnych prowadzonych przez biblistkę dr Monikę Waluś, udział w parafialnej pielgrzymce do   Loretto.

          Dziękujemy naszemu ks. Proboszczowi ks. Witoldowi Gajdzie za kierownictwo duchowe, za przychylność, za wspieranie naszej działalności. Dziękujemy również wikariuszowi ks. Arkadiuszowi Lao i za życzliwość , dyspozycyjność i gotowość do pomocy.