Rada Osiedla Miedzeszyn

Oto skład Rady ( formalnie członkami Rady zostali wszyscy zgłoszeni kandydaci ):

 1. Godusławski Hubert
 2. Graczyk Konrad Ryszard
 3. Jesiotr Szczepan
 4. Kubik Łukasz
 5. Karpiński Marcin
 6. Machay-Blicharska Grażyna
 7. Orzechowska Zofia
 8. Rakoczy Henryk
 9. Woszczyk Elżbieta
 10. Zalewska Barbara
 11. Zalewski Włodzimierz
 12. Zawada Jacek Kryspin

Przewodniczącą Rady Osiedla Miedzeszyn została Pani Grażyna Machay-Blicharska ( tel. 667477130 ), vice przewodniczącym – Pani Elżbieta Woszczyk i Pan Henryk Rakoczy. Skarbnikiem została Pani Zofia Orzechowska, a sekretarzem Pani Anna Walarowska ( osoba spoza Rady ).

Zebrania Rady Osiedla Miedzeszyn odbywają się w drugą środę miesiąca o godzinie 19.30 – w siedzibie Rady przy ul. Szafirowej 58

Rada zajmuje się pracami związanymi z opiniowaniem powstających w Miedzeszynie inwestycji, szeroko pojętą ochroną środowiska, organizacją „Wigilii” dla ludzi samotnych i potrzebujących. Chętnie włącza się od lat w przeprowadzenie Festynu, który od zeszłego roku funkcjonuje jako „DZIEŃ MIEDZESZYNA” i jest organizowany w związku z Dniem Matki na terenie Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie.

Członkowie Rady biorą udział również w sesjach Rady Dzielnicy Wawer M. ST. Warszawy oraz w posiedzeniach Komisji Samorządu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Tablice informacyjne Rady Osiedla Miedzeszyn znajdują się przy ul. Patriotów –Centrum Miedzeszyn i przy ul. Szafirowej 58, przy parkingu kościelnym.

Mieszkańców zainteresowanych działalnością Rady Osiedla Miedzeszyn i problemami Miedzeszyna zapraszamy do współpracy.