I tom rocznika Itinera spiritualia

Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie, we współpracy z Wydawnictwem Karmelitów Bosych w tymże mieście, zainaugurował publikację czasopisma naukowego, którym jest rocznik Itinera spiritualia, redagowany przez o. dr. Grzegorza Firszta, redaktora naczelnego, i o. dr. Marcina Rybickiego, wykładowców Instytutu. Periodyk poświęcony jest teologii duchowości jako takiej, a także w dialogu z innymi działami teologii oraz gałęziami wiedzy.
Pierwszy, inauguracyjny tom, za rok 2008, otwierają listy gratulacyjne: ks. kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego; o. Luisa Aróstegui Gamboa, przełożonego generalnego karmelitów bosych oraz o. Alberta Stanisława Wacha, prowincjała prowincji krakowskiej. Do części wprowadzającej należy także pre-zentacja rocznika autorstwa o. Grzegorza Firszta, redaktora naczelnego.
Na zasadniczą część numeru składają się, poprzedzone wykazem skrótów, następujące studia:
" o. Jerzego Wiesława Gogoli OCD, Metoda empatyczno-sapiencjalna w teologii duchowości
" o. Mariana Zawady OCD, Trzy epizody z życia Eliasza w interpretacji duchowo-mistycznej
" o. Rafała Myszkowskiego OCD, Tło relacyjne miłości w "Pieśni duchowej" św. Jana od Krzyża
" o. Zdzisława Florka OCD, Edyta Stein i Teresa z Awili - wpływ Teresy z Awili na szukanie prawdy u Edyty Stein
" o. Stanisława Fudali OCD, Święty Rafał Kalinowski - sługa Bożego miłosierdzia
" o. Grzegorza Firszta OCD, Ubóstwo, posłuszeństwo, czystość. O formacji do klasycznej triady rad ewangelicznych w dzisiejszych czasach
" o. Andrzeja Ruszały OCD, Rozeznawanie powołania do życia zakonnego
" o. Marcina Rybickiego OCD, Próba rozwiązania dylematu między obiektywnością a subiektywnością teologii na przykładzie "Symboliki kościelnej" Brunona Fortego
" Bogusławy Stanowskiej-Cichoń, Przy Sercu Samotności. Antologia współczesnej poezji polskich karmelitanek Bosych.

Dodatkowo, miejsce w numerze znalazła zapowiedź bliskiej już publikacji, nakładem Wydawnictwa Karmelitów Bosych w Krakowie, polskiego tłumaczenia Listów św. Teresy od Jezusa, w przekładzie o. Jana Efrema Bieleckiego. Zapowiedź ta ubogacona jest przedrukiem kilku listów Świętej.

Tom wieńczą krótkie noty o autorach oraz informacja o jego zawartości, zredagowana w językach: polskim, angielskim i włoskim (w odróżnieniu od spisu treści, zamieszczonego na początku, w językach oryginalnych).

Ta trzyjęzyczna informacja jest jednym z elementów świadczących o międzynarodowym charakterze oddawanego rocznika. O takim charakterze przesądza jednak nie ona, lecz publikacja jednej trzeciej artykułów w językach obcych. Są to teksty o. Rafała Myszkowskiego (j. hiszpański), o. Zdzisława Florka (j. niemiecki) i o. Grzegorza Firszta (j. włoski). Dodatkowymi elementami świadczącymi o wyjściu także ku czytelnikowi spoza Polski, są streszczenia w j. włoskim każdego artykułu opublikowanego po polsku (warto dodać w tym miejscu, że w zamian, artykuły obcojęzyczne streszczone są w j. polskim). Nadto, dla ułatwienia odbiorcom nieposługującym się naszym ojczystym językiem, wejścia w klimat nowo powstałego czasopisma, zamieszczone zostały wersje włoskie listów gratulacyjnych i słowo redaktora naczelnego.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden aspekt opublikowanego numeru, mianowicie jego charakter interdyscyplinarny. I tak, duchowość jest tu w dialogu z socjologią (studium o. Grzegorza Firszta), z teologią dogmatyczną (artykuł o. Marcina Rybickiego), a także z literaturą (tekst Bogusławy Stanowskiej-Cichoń).

By dopełnić prezentacji woluminu, należy wspomnieć, że obejmuje on 215 str. formatu B5 i sprzedawany jest w cenie 25 zł. Nabyć go można w księgarniach, w Karmelitańskim Instytucie Duchowości oraz w Wydawnictwie Karmelitów Bosych, które prowadzi także sprzedaż wysyłkową (koszt ewentualnej wysyłki pokrywa odbiorca).

Szczegóły na:
http://www.kid.edu.pl/index.php/news/wszystkie
lub
http://www.ocdkrakow.futuro.biz.pl/info/iinformacje.php
http://www.wkb.krakow.pl/index.php?s=karta&id=559

źródło: katolik.pl