Wierzę. Wspieram. Wzmacniam.

Jako ludzie wierzący miejmy odwagę wyrażać swój sprzeciw wobec coraz częstszego, krzykliwego i dalece krzywdzącego oczerniania księży w sferze publicznej

 

, w tym w mediach. Ludziom wierzącym trudno godzić się na bezreflaksyjną krytykę wobec kapłanów, przy jednoczesnym pomijaniu dobra, które czynią. Stan kapłański nie jest wolny od niedoskonałości, jednak uporczywe akcentowanie i "promowanie"  jedynie "upadków" fałszuje obraz całego Kościoła, w tym osób świeckich.  
Pokazujmy zatem kapłanom naszą z nimi solidarność, ceńmy ich posługę i wspierajmy ich modlitwą oraz dobrym słowem.