Maryja Loretańska w Miedzeszynie - 23/24 lipca 2013 roku

W ramach trwającego w Diecezji Warszawsko-Praskiej nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w figurze loretańskiej już teraz zapraszamy wszystkich wiernych a także ludzi dobrej woli do uczestnictwa w naszych uroczystościach. Nasza Parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie tę wielką radość będzie przeżywać od 23 lipca b.r. od godz. 18.00 do 24 lipca do godz. 17.00. Szczegółowy program zostanie podany już wkrótce i mamy nadzieję, że dotrze do każdego.


To niezwykłe i niespotykane wydarzenie o wymiarach duchowych pomoże każdemu na nowo odkryć skarb wiary i to, jakie znaczenie ma dla naszego życia tu na ziemi, życia wiary, obecność Maryi w znaku loretańskiej figury.
Mamy tysiące spraw, pytań, a jeszcze więcej podziękowań, uwielbień, trzeba nam także zobaczyć konieczność naprawienia wielu dziedzin życia, wielu postaw jakby "przeorientowania", przemiany - ku temu wszystkiemu niesamowita okazja 23/24 lipca.


Zapraszamy i zachęcamy, by pokonać wszelkie opory, nieufność, wątpliwości, lenistwo, zgorzkniałość, smutek i wszelki grzech, który nas od Boga i spraw jego Królestwa oddziela i przyjść.


Gdzież my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy i gdzie ratunku szukać będziemy?
O wielka Matko Boga i człowieka, Matko Różańcowa i Niepokalanie Poczęta módl się za nami i wstawiaj się u Twego Syna a naszego Pana i Boga - Jezusa Chrystusa!
Nie opuszczaj nas i przyjdź z pomocą!