Spotkanie Rady Parafialnej

JEZUS JEST PANEM! 14 lutego 2013 r., w święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy odbyło się spotkanie Rady Parafialnej.  Wśród spraw poruszanych w trakcie spotkania były takie kwestie:
- jakie cele stawia sobie PRD, na czym i na kim nam zależy
- diagnoza życia religijnego Diecezji i Parafii w oparciu o badania wiernych i religijności przeprowadzone przez Instytut Badań SAC
- poprosić wiernych o post w intencji ożywienia życia religijnego Parafii, o nawrócenie, o Ducha Świętego
- przygotować fragmenty Pisma Świętego jako pokarm dla wierzących na Wielki Post
- przeczytać Ad Christum Redemptorem
- w ramach nowych inicjatyw nade wszystko samemu zrozumieć zło ideowe, które uderza w Kościół czyli każdy z osobna – osobista praca, wysiłek
- przemyśleć czym jest ”humanizm chrześcijański” / „Niedziela” z 3.II.2013 artykuł abp Wielgusa
- sięgać do Magisterium Kościoła
- przemyśleć i poprawić jakoś śpiewu w kościele
- zaprosić do większego zaangażowania wspólnoty kościelne, większa otwartość
- W Roku Wiary zaprosić wiernych do składania świadectw wiary – w Dobrych Radach
- wykorzystywać stronę internetową parafii w dziele ewangelizacji, misyjności
- potrzeba katechezy biblijnej
- rozważyć inicjatywę Modlitwa katedr polskich
- rozwinąć ideę spotkań młodzieży Taize
Prosimy o modlitwę i wszelkie formy wsparcia PRD. Dziękujemy
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!