Boże Ciało A.D. 2012

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swoje źródło w objawieniach prywatnych, podczas których Pan Jezus domagał się aby we czwartek po Niedzieli Najświętszej Trójcy obchodzono święto Najświętszego Sakramentu. Chrześcijanie w tym dniu całemu światu manifestują swoją wiarę i przywiązanie do PANA obecnego pod postacią Chleba i Wina.


W tym roku po raz kolejny wyruszyliśmy w procesji z Panem Jezusem po ulicach naszego Osiedla. Przygotowania do tego święta trwały ponad trzy tygodnie. Uroczystej mszy św. przewodniczył Ksiądz Proboszcz, który w kazaniu wprowadził uczestników Eucharystii w tematykę tegorocznych ołtarzy. Każdy z nich nawiązywał do jednej z trzech cnót Boskich – wiary, nadziei i miłości. Te trzy cnoty teologalne ukierunkowują nasze życie na Pana Boga, który przecież jest ostatecznym jego celem i sensem. Bóg jest obecny w Kościele. Już dziś dzięki Kościołowi mogę spotkać Boga i z Nim się zjednoczyć. Kościół prowadzi mnie do Boga. Jest przez Boga utworzony i dzięki mocy Bożej trwa. I to właśnie Kościół był tematem czwartego ołtarza.
 
Trasa procesji wynosiła ok. dwóch kilometrów. Pierwszy ołtarz usytuowany był przy ul. Patriotów (hasło: WIARA. Mam prawo wierzyć.) Drugi znajdował się na rogu ulic Patriotów i Halnej, na parkingu przy supermarkecie (hasło: NADZIEJA. Nie ma nadziei bez mszy św.) Przy liceum zbudowany był trzeci ołtarz (hasło: MIŁOŚĆ. Chcę twojego dobra.) Ostatni ołtarz znajdował się niedaleko skrzyżowania ul. Mozaikowej z Szafirową (hasło: KOŚCIÓŁ. Trwa.)
 
Licznie zgromadzonym wiernym towarzyszył duch skupienia i modlitwy oraz dobra pogoda. Na zakończenie Ksiądz Proboszcz pobłogosławił całą parafię Najświętszym Sakramentem. Ksiądz Witold podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg tegorocznej uroczystości.
 
Tradycyjnie po procesji Bożego Ciała został uroczyście podsumowany i zakończony rok pracy Liturgicznej Służby Ołtarza. Kapłani podziękowali ministrantom, lektorom, bielankom, scholi dziecięcej i młodzieżowej oraz chórowi parafialnemu. Obecnie w tych grupach na rzecz naszej wspólnoty i chwałę Pana Boga posługuje ponad sto osób! Wszyscy zebrani otrzymali okolicznościowe dyplomy i skromne upominki.
 
Teraz czekamy na sukcesy „naszych” na EURO i zbliżające się coraz większymi krokami wakacje. 
 
Ks. Dariusz Rosłon