• Start
  • Artykuły
  • Aktualności
  • z kazania w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

z kazania w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W roku beatyfikacji Jana Pawła II, z wdzięczności przyjmujemy jego słowa, w których wzywa Kościół i świat: CZYNIĆ KOŚĆIÓŁ DOMEM I SZKOŁĄ KOMUNII.

 Co w praktyce oznacza owa duchowość komunii?

To podstawowa zasada wychowawcza, którą zostawił nam na nowe tysiąclecie błog. Jan Paweł II, jeśli chcemy zostać wierni zamysłowi  Boga. Obowiązuje tam, gdzie kształtuje się człowiek i chrześcijanin, gdzie powstają rodziny i wspólnoty.

Duchowość komunii to spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach żyjących wokół nas.

Duchowość komunii  to zdolność odczuwania więzi z braćmi i siostrami w wierze dzięki głębokiej jedność Mistycznego Ciała– Kościoła, katolik-to ktoś bliski ( dzielić jego radości i cierpienie, odgadywać jego pragnienia i zaspakajać potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń)

Duchowość komunii   to zdolność dostrzegania w drugim tego, co pozytywne, co należy przyjąć i cenić jako dar Boży.

Duchowość komunii   to umiejętność czynienia miejsca bratu, wzajemnego noszenia brzemion, odrzucania pokus egoizmu, które zagrażają nieustannie: rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność, zazdrość.

Jan Paweł II mówił, że na niewiele zdałyby się zewnętrzne narzędzia komunii – bezduszne mechanizmy, pozory komunii bez takiej postawy duchowej.