Msze Święte za chorych

„O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego, On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich”. (Łk 4,40). Z wiarą każdego miesiąca będziemy prosili Najlepszego Lekarza - Jezusa Chrystusa, o łaskę uzdrowienia oraz łaskę niegasnącej nadziei dla wszystkich chorych i cierpiących parafian. W swoich modlitwach będziemy pamiętali o braciach i siostrach, którzy zmagają się z chorobą swoich bliskich, prosząc dla nich o potrzebne siły.
 
Terminy Mszy Świętych za chorych w roku 2009:
so., 07. marca, g. 7.00             - I sobota miesiąca
so., 04 kwietnia, g. 7.00           - I sobota miesiąca
śr., 13 maja, g. 7.00                  - N.M.P. Fatimskiej
so., 20 czerwca, g. 7.00            - Niepok. Serca NMP
so., 04 lipca, g. 7.00                  - I sobota miesiąca
so., 01 sierpnia, g. 7.00            - I sobota miesiąca
so., 05 września, g. 7.00           - I sobota miesiąca
so., 03 października, g. 7.00     - Św. Archaniołów
so., 07 listopada, g. 7.00          - I sobota miesiąca
so., 05 grudnia, g. 6.45             - I sobota miesiąca
 
Słowo Księdza Proboszcza

Drodzy Bracia i Siostry, kochani Parafianie zmagający się na co dzień z trudami choroby!

Z ustanowienia Ojca Świętego Jana Pawła II, każdego 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes obchodzony jest Dzień Chorego. W tym dniu za przyczyną Matki Najświętszej prosimy Naszego Pana Jezusa Chrystusa o łaskę uzdrowienia duchowego i cielesnego dla każdego cierpiącego człowieka. Prosimy również o potrzebne siły do codziennego dźwigania krzyża choroby dla chorych i tych, którzy nimi się opiekują.

W tym dniu chcemy również modlić się za Was drodzy Parafianie, którzy na co dzień obcujecie z tajemnicą cierpienia. Cieszę się, że Waszą chorobę przeżywacie razem z Chrystusem. Przyjmujecie Go do swojego serca, w każdą I sobotę miesiąca. Pamiętajcie, że tylko Jezus Chrystus jest prawdziwym oparciem, źródłem siły, i tylko On jest w stanie nadać Waszemu cierpieniu sens. Chcę Was w tym miejscu prosić, abyście Wasze cierpienie i modlitwy chcieli ofiarować w intencjach całej naszej wspólnoty parafialnej. Parafia potrzebuje Waszej modlitwy i ofiary. Zachęcam do codziennego odmawiania Różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia. Możecie w ten sposób uczynić wiele dobra.

Również my chcemy wspierać Was naszą modlitwą. Każdego miesiąca w naszym kościele M.B. Dobrej Rady, będzie odprawiana Msza Święta w Waszej intencji. Będziemy modlili się o uzdrowienie i potrzebne siły w znoszeniu choroby dla Was oraz Waszych rodzin. Zachęcamy do łączenia się z nami we wspólnej modlitwie. Zachęcajcie do udziału w tych Mszach Świętych Waszych najbliższych i znajomych. Niech Maryja, która jest Uzdrowieniem Chorych rozpali w Waszych sercach niegasnącą nadzieję!
 
Ks. Proboszcz Witold Gajda