Grupy i wspólnoty parafialne

Kościół Domowy

Na terenie Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Miedzeszynie funkcjonują dwa kręgi Kościoła Domowego, czyli gałęzi małżeńskiej Ruchu Światło-Życie. Łącznie w tych dwóch kręgach formuje się 10 małżeństw. Opiekunem duchowym kręgów jest Ks. Arkadiusz Lao (wikariusz).

Kręgi spotykają się u siebie w domach, raz w miesiącu, i podejmują właściwą sobie formację oraz zobowiązania, które starają się wcielić w życie rodzinne i małżeńskie. Ponadto uczestniczą w spotkaniach rejonowych i diecezjalnych, a także w rekolekcjach i dniach skupienia organizowanych przez Ruch Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Małżeństwa włączają się w prowadzenie różnych nabożeństw parafialnych (np. Różaniec, Droga Krzyżowa, czuwania modlitewne itp.). Pomagają w rekolekcjach, czy innych przedsięwzięciach. Jedno małżeństwo prowadzi przygotowania do sakramentu chrztu dla rodziców i chrzestnych, w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Ubogacają życie kulturalne parafii przez koncerty, wystawy, akcje charytatywne i inne. Jeśli jest potrzeba wspierają konkretną pracą na terenie kościoła (np. sprzątanie, porządkowanie terenu itp.