Historia Rady Osiedla Miedzeszyn

Rada Osiedla Miedzeszyn została powołana na Walnym Zebraniu Mieszkańców w dniu 5 lipca 1990 roku.
Po zebraniu skierowano odezwę do mieszkańców:

 

Wniosek do Rady Dzielnicy Warszawa Praga Południe o utworzenie osiedla skierowano w styczniu 1991 roku. Po tym jak rada dzielnicy postanowiła przystąpić do tworzenia nowej struktury jednostek pomocniczych w dzielnicy.
 

 

Pierwszym zadaniem powstałej rady było ustalenie granic z osiedlami sąsiednimi Falenicą i w dalszej perspektywie Radością.
Tymczasowa Rada Osiedla Miedzeszyn wystąpiła z następującą propozycją:
 

Istnieje notatka z przebiegu rozmów ws granic z samorządem Falenicy.
 

W wyniku braku porozumienia przystąpiono do konsultacji ws granic osiedla
 
W celu rozwiązania występujących problemów w ustaleniu granic powołano zespół ds. opracowania projektu granic osiedli.
 
 
 

W pierwszym okresie działania rady, samorząd podejmował wiele przedsięwzięć związanych z potrzebami mieszkańców Miedzeszyna.

Przejazd kolejowy


Telefon w Miedzeszynie
 

Wystąpienie ws likwidacji biblioteki
 

Poparcie akcji konwentu rad osiedlowych ws utworzenia Gminy Wawer
 

Poparcie dla inicjatywy wydawania publikacji „ABC Osiedli”
 


Rada Osiedla Miedzeszyn od 1995 roku wydaje lokalne pismo samorządowe „Nasz Miedzeszyn”. Pierwszy numer ukazał się w 1995 roku.
 


Inicjatywą mieszkańców Miedzeszyna związaną z samorządem było powołanie Fundacji Rozwoju Miedzeszyna.
 

W czasie działania fundacji wydano kilka ciekawych publikacji z historii i czasów teraźniejszych naszych osiedli.
 
 


Konwent Przedstawicieli Samorzadów Mieszkanców Pasa Nadwislansko - Otwockiego

Konwent działał do czasu powołania Gminy Warszawa Wawer. Skupiał przewodniczących wszystkich samorządów osiedlowych z terenów, które w tym czasie określano jako pas nadwiślańsko – otwocki. Zadaniem konwentu było oddziaływanie na władze Dzielnicy Praga – Południe celem pozyskania większych środków na inwestycje na tym terenie. Wspólny głos samorządów skuteczniej wpływał na działanie Zarządu Dzielnicy Praga – Południe.

Poniżej przedstawione zostało wystąpienie konwentu ws określenia metody podziału środków budżetowych dla samorządowych jednostek pomocniczych, czyli Rad Osiedlowych.
 

Konwent zaangażował się również w pracę na rzecz powstania nowej Gminy Wawer.
 


Komitet Obywatelski „Solidarnosc”

Na terenie obecnej Dzielnicy Wawer w latach dziewięćdziesiątych prężnie działał Komitety Obywatelskie „Solidarność”. Komitety działał na terenie Anina i Międzylesia, Radości – Miedzeszyna – Falenicy oraz Pasa Nadwiślańskiego. Oprócz licznych inicjatyw Komitety włączyły się w akcję propagandową popierając kandydatów z tereny pasa nadwiślańskiego i linii otwockiej w wyborach samorządowych w 1990 roku.

Oto ulotka i pismo lokalne przygotowane z okazji kampanii samorządowej.