Historia Rady Osiedla Miedzeszyn

Konwent Przedstawicieli Samorzadów Mieszkanców Pasa Nadwislansko - Otwockiego

Konwent działał do czasu powołania Gminy Warszawa Wawer. Skupiał przewodniczących wszystkich samorządów osiedlowych z terenów, które w tym czasie określano jako pas nadwiślańsko – otwocki. Zadaniem konwentu było oddziaływanie na władze Dzielnicy Praga – Południe celem pozyskania większych środków na inwestycje na tym terenie. Wspólny głos samorządów skuteczniej wpływał na działanie Zarządu Dzielnicy Praga – Południe.

Poniżej przedstawione zostało wystąpienie konwentu ws określenia metody podziału środków budżetowych dla samorządowych jednostek pomocniczych, czyli Rad Osiedlowych.
 

Konwent zaangażował się również w pracę na rzecz powstania nowej Gminy Wawer.