Historia Rady Osiedla Miedzeszyn

Pierwszym zadaniem powstałej rady było ustalenie granic z osiedlami sąsiednimi Falenicą i w dalszej perspektywie Radością.
Tymczasowa Rada Osiedla Miedzeszyn wystąpiła z następującą propozycją:
 

Istnieje notatka z przebiegu rozmów ws granic z samorządem Falenicy.
 

W wyniku braku porozumienia przystąpiono do konsultacji ws granic osiedla
 
W celu rozwiązania występujących problemów w ustaleniu granic powołano zespół ds. opracowania projektu granic osiedli.