Historia Rady Osiedla Miedzeszyn

Wniosek do Rady Dzielnicy Warszawa Praga Południe o utworzenie osiedla skierowano w styczniu 1991 roku. Po tym jak rada dzielnicy postanowiła przystąpić do tworzenia nowej struktury jednostek pomocniczych w dzielnicy.