Cicho

Cicho Boską spełniać wolę,
Cicho bliźnim ulżyć dolę
Cicho kochaj ludzi, Boga,
Cicho - oto święta droga
Cicho z swymi dzielić radość,
Cicho wszystkim czynić zadość
Cicho innych błędy znosić,
Cicho życzyć, błagać, prosić
Cicho zrzec się, ofiarować,
Cicho ból swój w sercu chować
Cicho jęki w niebo wznosić,
Cicho skrycie łzą się rosić
Cicho kiedy ludzie męczą,
Cicho, gdy pokusy dręczą
Cicho zmianę życia znieść,
Cicho krzyż z Jezusem nieść
Cicho Jezus w hostii Sam,
Cicho milcząc mówi nam
Cicho ufaj zbawcy swemu,
Cicho tęsknij, wzdychaj Ku Niemu
Cicho z cnoty zbieraj plon,
Cicho aż nadejdzie zgon
Cicho ciało spocznie w grobie,
Cicho da Bóg niebo Tobie
 
Kard. Adam Sfefan Sapieha