• Start
  • Artykuły
  • Felietony
  • Współczesne areopagi w służbie ewangelizacji

Współczesne areopagi w służbie ewangelizacji - Wspólnymi siłami

Wspólnymi siłami
 
Środków dotarcia do innych jest cała masa, ale ze względu na to, że każdy może z nich korzystać, każdy staje się głosicielem swoich idei, które chce przekazać innym. By zatem przebić się poprzez ten gąszcz idei i propozycji, trzeba wykorzystywać maksymalnie wszystkie możliwości w jednym duchu, duchu Ewangelii, z pomocą Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy od Kościoła na chrzcie i w sakramencie bierzmowania. Taką szansę daje nam np. Rycerstwo Niepokalanej, które ma za zadanie wykorzystać wszelkie środki, byle były dobre i godziwe, by doprowadzić wszystkich do Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. Złączeni w jednym duchu, oddani całkowicie Niepokalanej, Tej, która miażdży głowę węża-szatana, możemy na wzór św. Maksymiliana Kolbego stać się aktywnymi członkami Kościoła i wypełnić słowa Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Tą drogą, wspólnymi siłami, wsparci mocą wstawiennictwa Niepokalanej, możemy przyczynić się do powrotu do Kościoła wielu młodych i sprawić, że sakrament bierzmowania i inne sakramenty Kościoła przestaną być tylko pustym ceremoniałem, a staną się źródłem ich głębokiego chrześcijańskiego życia.
 
O. Piotr Maria Lenart OFMConv.

źródło: katolik.pl