Dekret o odpustach

Dekret o odpustach w Roku Życia Konsekrowanego
 

Ojciec Święty Franciszek, w liście apostolskim skierowanym do wszystkich osób konsekrowanych, ogłosił 21 listopada 2014 roku, we wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, Rok Życia Konsekrowanego i postanowił, że będzie on przeżywany w całym Kościele od Pierwszej Niedzieli Adwentu, która przypadała 30 listopada 2014 roku, a zakończy się w święto Ofiarowania Pańskiego – 2 lutego 2016 roku.

Penitencjaria Apostolska, na prośbę Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ogłosiła 23 listopada 2014 roku decyzję Ojca Świętego Franciszka o możliwości uzyskania odpustów we wszystkie dni Roku Życia Konsekrowanego przez członków instytutów życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych, prawdziwie skruszonych i kierujących się miłością.

W ogłoszonym przez Penitencjarię Apostolską Dekrecie zostało udzielone biskupom diecezjalnym prawo wyznaczenia w ich Kościele partykularnym miejsc, gdzie wierni będą mogli zyskać dar odpustu zupełnego.

Stolica Apostolska przypomina, że każdy wierny może uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, do których należą: wyznanie grzechów w sakramencie pokuty, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu – nawet powszedniego, jeżeli:

 1. Weźmie udział w uroczystościach diecezjalnych organizowanych z racji Roku Życia Konsekrowanego.
 2. Pobożnie nawiedzi katedrę lub inne święte miejsce wyznaczone i weźmie udział w Eucharystii lub Liturgii godzin, albo przez odpowiedni czas odda się pobożnym rozważaniom, dodając na koniec Modlitwę Pańską, wyznanie wiary w jakiejkolwiek prawnej formule i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny.

Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej, mocą udzielonej mi władzy, wyznaczam w Diecezji Warszawsko-Praskiej następujące miejsca odpustowe Roku Życia Konsekrowanego:

 • Bazylika katedralna świętych Michała Archanioła i Floriana Męczennika w Warszawie na Pradze, w której jest Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
 • Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie na Pradze, której kustoszami są Księża Salezjanie.
 • Kościół św. Wincentego Pallottiego w Warszawie na Pradze, gdzie duszpasterzami są Księża Pallotyni.
 • Kościół św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Warszawie na Białołęce, gdzie duszpasterzami są Ojcowie Pasjoniści.
 • Kościół św. Józefa Robotnika w Wołominie, gdzie duszpasterzami są Księża Orioniści.
 • Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto, którego kustoszkami są Siostry Loretanki.
 • Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku-Świdrze, którego kustoszkami są Siostry Szensztackie.
 • Kaplica w Karmelu Opatrzności Bożej i Niepokalanego Serca Maryi w Nowych Osinach koło Mińska Mazowieckiego, Sióstr Karmelitanek Bosych.
 • Kaplica św. Scholastyki w Niegowie-Samarii, Sióstr Benedyktynek Samarytanek.
 • Kaplica w Domu św. Faustyny w Ostrówku, Sióstr Jezusa Miłosiernego.

W ciągu Roku Życia Konsekrowanego będą celebrowane uroczyste liturgie o charakterze ogólnodiecezjalnym, zwane Stacjami. W stosownym czasie duchowieństwo i wierni naszej Diecezji będą o nich powiadamiani i zapraszani do udziału.

Wyznaczając miejsca szczególnego udziału w osiągnięciu Bożego przebaczenia proszę, aby posługujący w nich kapłani diecezjalni i zakonni ochoczo i wielkodusznie sprawowali sakrament pokuty oraz często udzielali Komunii Świętej.

Z nadzieją, że osoby idące drogą życia konsekrowanego i wszyscy wierni przybywający do tych miejsc zostaną ubogaceni jak najobfitszymi łaskami, udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Warszawa, 11 stycznia 2015 roku – Święto Chrztu Pańskiego

+ Abp Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski