Kochać Kościół

W pierwszą niedzielę listopada o godz. 12.00 w parafii św. Karola Boromeusza odbyła się piękna uroczystość konsekracji kościoła . Dokonał jej ks. Arcybiskup Henryk Hoser. W homilii ukazał wartość i znaczenie świątyni, z której wypływają ( nawiązując do pierwszego czytania z księgi proroka Ezechiela ) wody życia. Powtórzył też za papieżem Janem XXIII, że Kościół jest naszą matką i nauczycielem ( Mater et Magistra) - nauczycieli trzeba szanować, a matkę kochać.
Dzisiaj w naszej Ojczyźnie brakuje tego szacunku i miłości do Kościoła. Niech te myśli pomogą nam w naszych rozmowach, decyzjach i rachunku sumienia. ks. Witold Gajda