Nowy biskup warszawsko-praski

Podczas inauguracji nowego roku akademickiego w Seminarium Duchownym Ks. Abp Henryk Hoser SAC ogłosił decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI, który mianował Ks. dr Marka Solarczyka Biskupem Pomocniczym Diecezji Warszawsko-Praskiej

 

Biskup Nominat przyjął zawołanie, które towarzyszy mu od Mszy Św. prymicyjnej: Omnia possibilia sunt credendi(Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy) zaczerpnięte z Ewangelii Św. Marka (9.23).

Sakra planowana jest w którąś z sobót listopada; o dokładnym terminie powiadomimy później.

Biskup Nominat ma 44 lata. Jest doktorem teologii w zakresie historii Kościoła. Od dwóch i pół roku jest proboszczem praskiej parafii katedralnej. Wieloletni ceremoniarz katedralny, odpowiedzialny za oprawę najważniejszych uroczystości kościelnych. Przez cztery lata był wicerektorem Seminarium Duchownego. Nieprzerwanie od 18 lat uczy religii w praskim gimnazjum i liceum.

Ks. Marek Solarczyk pochodzi z Duczek k. Wołomina. Po maturze w Technikum Samochodowym w Warszawie wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Należy do pierwszego rocznika kapłanów, którzy przyjęli święcenia w katedrze św. Floriana dnia 28 maja 1992 r. z rąk Bp Kazimierza Romaniuka, ordynariusza nowo utworzonej Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Był wikariuszem w parafii Św. Feliksa z Kantalicjo w Warszawie, a później w parafii katedralnej (w latach 1993-2005). Równolegle z pracą duszpasterską prowadził pracę naukową. W maju 1999 r. obronił doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, autorem ponad 20 artykułów naukowych, współautorem kilku opracowań o tematyce społeczno-historycznej i autorem książki o duchownych w parlamencie II Rzeczpospolitej.

Tuż po święceniach kapłańskich pełnił funkcję rzecznika prasowego kurii i korespondenta KAI, a od 1996 r. do dziś (z przerwą na przełomie 2005/2006) pełni funkcję ceremoniarza katedralnego. Odpowiadał m.in. za liturgię podczas Liturgii Słowa, której w czerwcu 1999 r. przewodniczył przed katedrą Św. Floriana Bł. Jan Paweł II. Przygotowywał wiele uroczystości kościelnych o charakterze diecezjalnym i ogólnowarszawskim.

W Seminarium Duchownym na Tarchominie i w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego ks. Solarczyk prowadził wykłady z historii Kościoła. 22 czerwca 2005 r. został mianowany wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Cztery lata później, 26 czerwca 2009, powrócił do parafii katedralnej jako jej proboszcz. Od grudnia 2006 r. jest kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Warszawsko-Praskiej.

Od 18 lat - jako wikariusz, wicerektor seminarium i proboszcz parafii katedralnej - jest nieprzerwanie nauczycielem religii w Liceum i Gimnazjum im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.

Jest członkiem diecezjalnej Komisji ds. Sztuki i Budownictwa Kościelnego, Komisji ds. Studiów oraz przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Podczas prac I Synodu Diecezjalnego przewodniczył Komisji Liturgicznej.

Pełni też funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Historycznej Metropolii Warszawskiej do zbadania zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących osób duchownych tejże metropolii.

8 października 2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Ks. dr. Marka Solarczyka Biskupem Pomocniczym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Zgodnie ze zwyczajem każdy biskup pomocniczy staje się biskupem tytularnym niegdyś istniejącej diecezji. Ks. Solarczyk z chwilą przyjęcia sakry biskupiej zostanie biskupem tytularnym Hólar w Islandii (przez długi czas była to jedna z niewielu diecezji na całym kole podbiegunowym). Stolica ta do chwili nominacji na arcybiskupa metropolitę lubelskiego należała do bp. Stanisława Budzika, a wcześniej – do kard. Stanisława Nagy’ego