Nowi kapłani Kościoła

Abp Hoser do nowych księży: macie być solą tej ziemi  

Macie być solą tej ziemi i światłem świata – przekonywał abp Henryk Hoser

 wskazując neoprezbiterom konieczność nowej ewangelizacji. Święcenia kapłańskie przyjęło 11 czerwca w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana dziesięciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W homilii abp Hoser podkreślił wagę więzi łączącej kapłana z Jezusem Chrystusem, która owocuje skutecznością misji księdza w świecie. Zwracając się do nowo wyświęconych kapłanów arcybiskup wskazał na pilną potrzebę nowej ewangelizację. Jak zaznaczył „nie ma być ona kopią pierwszej. Nie chodzi tylko o powtórkę, ale o odwagę nowych dróg w obliczu nowych okoliczności, w których Kościół ma głosić dzisiaj ewangelię”.

Przypominając, że „Ewangelia nie jest systemem prawd wiary i przykazań moralnych, ani tym bardziej programem politycznym, lecz jest to Jezus Chrystus, Słowo Boga, które stało się człowiekiem”, abp Hoser podkreślił, że przekazywać wiarę to włączać w życie Kościoła. „Nie będziecie do tego zdolni, jeżeli wasza wiara nie będzie przemyślana, przeżywana, świętowana i przemodlona” – przestrzegł neoprezbiterów abp Hoser dodając, że „Kościół przekazuje to czym sam żyje”.