Życzenia bożonarodzeniowe 2010

Czy Pan Bóg zajmuje się życiem i problemami człowieka? Czy Jego obecność może stanowić zagrożenie dla ludzkiej autonomii? – te ważne pytania

stawia Piotr naszych czasów, Ojciec Święty Benedykt XVI. Pragnie w ten sposób szukać odpowiedzi i dać ją, by pomóc nam odkryć sens codzienności i przeprowadzić nas pośród zagmatwania i zagubienia po drodze prostej i bezpiecznej. A innej odpowiedzi jak Jezus nie ma. Człowiek jest stworzony w Nim, Słowie Wcielonym i w Nim żyje. Nie może też bez Jezusa zrozumieć samego siebie. Spotkanie z Jezusem ma stanowić nasz program duchowy i być celem życia wewnętrznego.

Dlatego w centrum ukazujemy BIBLIĘ, bo tylko w dialogu ze Słowem Życia człowiek wyraża swą wiarę, odnajduje siebie, okazując Bogu posłuszeństwo.

Św. Bonawentura zaś dopowiada: „Owocem Pisma świętego nie jest cokolwiek, lecz pełnia wiecznego szczęścia. Pismo święte jest bowiem właśnie księgą, w której zapisane są słowa życia wiecznego, abyśmy nie tylko wierzyli, ale także mieli życie wieczne, w którym będziemy widzieć, będziemy miłować i zrealizowane będą wszystkie nasze pragnienia”.

Z okazji kolejnych Świąt Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa ślemy naszym wiernym i wszystkim ludziom życzenia radości, pokoju a nade wszystko odkrycia przy żłóbku, że Bóg odpowiada na wszystkie pragnienia obecne w naszym sercu, nigdy nie pozostawia nas bez odpowiedzi, czyniąc jednocześnie prawdziwie wolnymi.

Niech Matka Boża Dobrej Rady, która „mówi i myśli według Słowa Bożego” wspiera nas i pomoże, aby poznawanie tego Słowa było rzeczywiście fundamentem życia duchowego i nieustannie wzmacniało naszą wiarę.

Niech Wam wszystkim błogosławi Nowonarodzony Syn – Zbawiciel świata i człowieka!