Dyspensa na św. Sylewestra

Komunikat w sprawie dyspensy w dniu Św. Sylwestra


Na podstawie kanonu 87 § l Kodeksu Prawa Kanonicznego

 - udzielam dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zabawy w piątek, 31 grudnia 2010 r. wszystkim Diecezjanom oraz Gościom, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Przypominam zarazem, że korzystając z dyspensy należy złożyć ofiarę na pomoc dla potrzebujących i ubogich.

+ Henryk Hoser SAC
Biskup Warszawsko-Praski