W sprawie niektórych problemów bioetycznych

Choć dokument Stolicy Apostolskiej, dokładnie Kongregacji Nauki Wiary ukazał się 12 grudnia 2008 roku , to wydaje się, że w naszej polskiej rzeczywistości nabrał on właśnie teraz szczególnego znaczenia i aktualności. Życzę dobrej lektury i umocnienia wiary.  Zapraszamy do otwarcia felietonu na naszej stronie.