Życzenia na Wielkanocną Tajemnicę

Od początku świata toczy się walka Boga z Szatanem o człowieka. Bóg nigdy z człowieka nie zrezygnuje, ciągle daje mu szanse na powrót i powstanie. Najwymowniejszym znakiem tego pragnienia Boga i miłości jest śmierć Chrystusa na Krzyżu i Jego chwalebne Zmartwychwstanie. W tym zmaganiu o kształt dobra i piękna każdy z nas ma także swój udział. Dziękuję wszystkim za świadectwo żywej wiary, modlitwy i dobry przykład życia, o jakim wielokrotnie mogliśmy się, my kapłani, przekonać. Niech zwycięstwo odniesione przez Chrystusa - nad śmiercią, piekłem i Szatanem, stanie się źródłem nowej siły, napełni serce pokojem i radością oraz pewnością, że ostatnie słowo należy do Boga.
Na radosne święta Zmartwychwstania Pańskiego kapłanom, wszystkim Parafianom i osobom oraz rodzinom związanym z naszym kościołem i wspólnotą składam najserdeczniejsze życzenia. 
„Przez Twe chwalebne Chryste zmartwychwstanie, daj w łasce Twojej stateczne wytrwanie i niech tak w chwale jakoś Ty, również my zmartwychwstaniemy. Alleluja!”
 
Ks. Witold GAJDA, proboszcz