Słowo Księdza Proboszcza – Boże Narodzenie A.D. 2009

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14)”.
 
Drodzy Parafianie!
Boże Narodzenie to czas, kiedy chrześcijanie celebrują tajemnicę bliskości Boga. On stał się jednym z nas. On wszedł w naszą codzienność. W szczególny sposób możemy tego doświadczać za każdym razem, gdy w naszej świątyni sprawowana jest Eucharystia i inne Sakramenty święte. Emmanuel – Bóg jest z nami! Okres świąteczny to także czas spotkań i rozmów w gronie rodzinnym. To czas podsumowań. Pozwólcie, że i ja podzielę się z Wami tym, co udało nam się wspólnie dokonać, i co razem dane nam było przeżyć w mijającym 2009 roku:
Odpust Parafialny ( 26 kwietnia ) i Festyn, wielkie przedsięwzięcie Parafian wraz z Radą Osiedla Miedzeszyn, przy ofiarności wielu szlachetnych ludzi i życzliwych instytucji. Słowo Boże podczas Mszy świętych odpustowych głosił O. dr hab. Eustachy RAKOCZY ZP, jasnogórski kapelan żołnierzy Niepodległości, były sekretarz generalny Zakonu Paulinów i przeor klasztoru w Leśnej Podlaskiej, wielki Polak i czciciel Matki Bożej.
 
Jubileusz (13 grudnia ) 10-lecia od odprawienia pierwszej Mszy świętej w naszym kościele przez pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła ks. kanonika Tadeusza Łakomca; przy wielkodusznym wsparciu ks. prał. Edwarda Żmijewskiego, który wygłosił Słowo Boże oraz niezwykłej oprawie muzycznej Orkiestry Koncertowej VICTORIA z Rembertowa wraz z Chórem parafialnym i zespołem dziecięcym.
 
Wyjazdy dla dzieci i młodzieży: zimowy ( Zawoja ) i letni ( Trzęsacz nad morzem ), akcje charytatywne przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem dla ubogich, biednych, dla dzieci przy współudziale Rady Osiedla Miedzeszyn i Ośrodka Pomocy Społecznej w Marysinie Wawerskim - filia przy naszym Domu Parafialnym
 
Radość wielka i wdzięczność za pełną gorliwości pomoc duszpasterską świadczoną przez ks. kanonika Jana Gastołka i ks. Radosława Mazura.
Planowane prace na 2009r. zostały wykonane w całości:
-wykonanie przed wejściem do kościoła podjazdu dla niepełnosprawnych i wózków dziecięcych,
-wykonanie tynków wewnątrz kościoła ( korytarze przy zakrystii, klatka schodowa wejściowa ), ok. 700m2,
-częściowy zakup oświetlenia do wnętrza kościoła, porządkowanie instalacji już istniejącej, likwidacja linii zasilających napowietrznych, montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych
-częściowa wymiana okien i drzwi w kościele i budynku parafialnym,
-wykonanie dwóch łazienek w kościele,
-wykonanie posadzki drewnianej na chórze kościoła
-wykonanie projektu ogrzewania podłogowego wewnątrz kościoła i modernizacja kotłowni w budynku domu parafialnego
-częściowy zakup kamienia na posadzkę kościoła,( ok. 500 m2 granitu )
-realizacja całościowa inwentaryzacji kościoła wykonana przez inż. Kazimierza Górskiego.
 
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie (Łk 2, 14)”. Te słowa chórów anielskich, które usłyszała Ziemia w tę świętą noc niech będą wyrazem mojej wdzięczności dla Pana Boga, dla kapłanów i dla wszystkich moich Parafian za kończący się rok. Wzajemna miłość, pokój i przebaczenie, które promieniują z betlejemskiej szopy, niech będą udziałem każdego z nas.
 
Z serca wszystkim błogosławię.
Ks. Witold Gajda, proboszcz