Pogrzeb śp. Andrzeja Rosłona

Zmarł po wielu miesiącach choroby ojciec naszego wikariusza ks. Dariusza. Uroczystości pogrzebowe śp. Andrzeja Rosłona,  odbędą się w parafii Św. Jana Chrzciciela w Nadmie w środę dnia 20 maja o godz. 12.00.
Polecamy śp. p. Andrzeja Opatrzności Bożej, prosimy o modlitwę w jego intencji.
Organizowany jest autokar z naszej parafii na jutro - prosimy się zgłaszać do parafii lub do ks. Proboszcza.