Roraty 2008

Przez cały adwent w dni powszednie, w naszej parafii o godz. 6.45 sprawowane były Msze Święte Wotywne o Najświętszej Maryi Pannie - zwane roratami. Razem z Maryją każdego dnia gromadziliśmy się w naszej świątyni, aby wspólnie oczekiwać na przyjście Pana Jezusa. Nie zabrakło również dzieci, które z pięknymi lampionami w ręku, każdego ranka rozpoczynały procesję do ołtarza. W tym roku, w czasie rorat odwiedził nas także Święty Mikołaj. Tradycją naszej parafii stało się również „adwentowe śniadanko”. Do wspólnego stołu zasiedliśmy w ostatnim tygodniu adwentu, w sali teatralnej.