Wykłady dla rodziców

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik” zaprasza na wykłady dla rodziców pragnących doskonalić swoje umiejętności wychowawcze.

Szczegóły dotyczące tematów wykładów oraz dat i miejsca ich wygłoszenia można znaleźć tutaj.

Stowarzyszenie „Sternik” prowadzi przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum dla dziewcząt „Strumienie” oraz szkołę podstawową i gimnazjum dla chłopców „Żagle”. Oparta na wartościach chrześcijańskich edukacja prowadzona jest w myśl zasady, że szkoła ma być przedłużeniem domu.